SAROS DIVING DALIŞ MERKEZİ LOGO
SSI logo
PADI logo
cmas logo
TSSF LOGO
Saros Diving English
Saros Diving Türkçe
Saros Diving Facebook
Saros Diving Twitter
ÇANAKKALE`NİN  İLK DALIŞ MERKEZİ  

TÜPLÜ DALIŞ EĞİTİMİ
PADI / CMAS / SSI
  
DALIŞ GRUP ORGANİZASYONU

DALIŞ DONANIMI SATIŞI
YETKİ BELGELERİMİZ :
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ( TSSF) Dalış Merkezi belge No:361

Proffessional Association of Diving Instructors (PADI) Dive Center no: S-35725

Scuba Schools International (SSI) Dive Center belge no : 729095
Rescue Diver

Başlangıç programlarında temel becerileri kazanmış kendine yeten dalıcı çevreyle entegrasyonunu ikinci seviye programlarla tamamlar. Kendine yeten, aktivite sürdürdüğü ortama adapte olmuş dalıcı artık diğer dalıcıların sorumluluğunu alabilir. 
Rescue Diver programı yapı olarak katılımcının dalış aktivitesine daha değişik bir açıdan bakması üzerine kuruludur. Problemi oluşmadan engelleme -öngörüşü açma- ana hedefi oluşturur.

Problem oluştuğu takdirde doğru, düzeltici uygulamayı gerçekleştirme diğer bir hedeftir. Program kapsamında Yorgun Dalıcıya Müdahale, Panik Dalıcıya Müdahale, Su Altında Stres Yönetimi, Kayıp Dalıcı Arama, Şuursuz Dalıcıyı Yüzeye Çıkartma, Şuursuz Dalıcıya Yüzeyde Müdahale, Karasal Ortama ( Sahil-Tekne) Taşıma Teknikleri, Basınçla ilgili Hastalıklara İlkyardım gibi uygulamalar katılımcıya aktarılır.

Kurs Felsefesi

PADI Rescue Diver felsefesi bir görevi yerine getirmek için ender olarak nadiren tek yol vardır konsepti üstüne odaklanır. Bir kurtarmayı gerçekleştirmenin sadece tek bir "doğru" yolu yoktur ve kurtarıcıların daha ziyade senaryoya dayalı olarak dikkate alıp uyguladıkları çeşitlilik ve kaynaklar vardır. Çevre faktörleri kadar bir kurtarıcının fiziki yapısı ve kuvveti hangi kurtarma tekniğinin daha etkili olabileceğini etkiler veya belirleyebilir, bunun gibi birçok faktörü göz önüne alan bu kurs böylece kurtarmaya daha esnek ve konseptif bir yaklaşım gösterir.

Kurs Hedefleri

Dalıcı güvenliği bilincini yükseltmek
İdare etmek kadar problemleri önleme ve tahmin etme yeteneğini geliştirmek.
Dalışa özgü etkin kurtarma teknikleri ve ilk yardım becerilerini öğretmek
Dalıcıları dalıcı acil durumlarına hazırlamak.
PADI liderlik seviyesi eğitimi hazırlığı için dalıcının bilgisini arttırmak.
padı rescue dıver 2padı rescue dıver 3